انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

اقدامات بیولوژیک مشکوک رصد میشود


سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در اولین نشست سال جدید با معاونان قرارگاه زیستی در محل سازمان پدافند غیرعامل، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ابتدای سال در حرم رضوی گفت: «مقام معظم رهبری در صحبت ابتدایی که در مشهد مقدس بیان کردند خطمشی کلی کشور را در این زمینه تعیین و رویکردهای کلی را بررسی و تبیین نمودند.»

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت:
«غربیها به جمعبندیهایی رسیدند که، اولا انتخابات ایران انتخاباتی واقعی است و ثانیا حکومت ایران دیکتاتوری نیست و چنانچه جریان و گفتمانی در کشور رای بیاورد آن جریان پذیرفته همه است. بنابراین باید درون ایران گفتمان تولید کرده، این گفتمان را تبلیغ و جمعیت هوادار درست کنیم، سپس با جمعیت هوادار درون انتخابات نفوذ کرده تا جریانی که مورد نظر ماست به پیروزی برسد.»
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص استراتژی نفوذ توسط دشمنان افزود: «استراتژی آمریکاییها در این چارچوب که معظمله از آن بهعنوان نفوذ و آمریکاییها خودشان بهعنوان استراتژی تغییر نام میبرند این است که با رویکرد کلی نرم بتواند از حوزههای قانونی کشور مسائل خود را دنبال کرده و به نتیجه برسانند.»
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص موضعگیری رهبر انقلاب در این باره اظهار داشت: «مقام معظم رهبری این رویکردها را تجزیه و تحلیل کرده، نگاه ایشان بر این بود که ما اگر برجام را هم امضا کردیم و قبول کردیم اراده و تشخیص خودمان بود، نه فشار دشمن، در واقع این رویکرد، رویکرد اختیاری است، نه رویکردی اجباری، مقام معظم رهبری با این رویکرد به صورت کلان در برابر دشمن پاسخ منفی میدهند.»
وی با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: «در یک جمله میتوانم بگویم سخنان ابتدای سال مقام معظم رهبری از جنس روشهای مورد استفاده در پدافند غیرعامل است. مفاهیم راهبردی، کلان و اساسی در آن وجود داشت، در رویکرد مقاومت اولین گام این است که ببینیم چه تهدیداتی روبرویمان است و در برابر آن تهدید خودمان را به نوعی مقاوم کرده، تهدیدات را مدیریت و کنترل بکنیم.»
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: «به نظر میرسد رویکرد آمریکاییها در حوزه نظامی علیه ما تقویت عربستان، به لحاظ نظامی ــ سیاسی است، آمریکاییها به عربستان روش زندگی مسالمتآمیز در برابر ایران را آموزش دادهاند. آن چیزی که باید بهعنوان دشمن در سال 96 مفروض گرفته و محاسبات انجام دهیم، آمریکا و به نمایندگی ازآنان کشور عربستان است. عربستانیها در این زمینه تقویت شده و تجهیزات نظامی زیادی در اختیار دارند و مقایسه توان رزمی آنها با گذشته کمی متفاوت است.» فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور در خصوص تهدیدات زیستی از طرف کشورهای همسایه گفت: «در عربستان سرمایهگذاری کلانی در حوزه دفاعی ــ زیستی، یعنی آفند و پدافند انجام گرفته است، وقتی دشمن اینچنین هزینه میکند، حتما قصد انجام کاری را دارد،  در حوزه بیولوژیک اقدامات مشکوکی از سوی عربستان در حال انجام است که نشان میدهد آنها برنامههای سنگینی را دنبال میکنند. آنچه به این کشور ظرفیت فکر کردن به روشهای آفند زیستی را میدهد حضور تقریبا دائمی افرادی از سایر نقاط جهان در آنجاست. البته چون آنها برنامه سالانه به نام حج دارند. هر سال جمعیت زیادی از جاهای مختلف دنیا رفتوآمد دارند. تعاملات و تبادلات بیولوژیکیشان بالاست. با توجه به حضور دائمی آمریکا با عناوین مختلف تصمیمساز و تصمیمگیر طبیعتا در این زمینه اقدامات مهمی انجام دادهاند. آنچه باید حساسیت ما را در مورد رصد و پایش تهدیدات زیستی از جانب این کشور افزایش دهد اتفاقات مشکوکی است که در آنجا اتفاق میافتد. قطعا این اتفاقات از جانب ما رصد میشود. برای مثال همهگیری بیماری کرونا که مشترک انسان و دام است و توانست در فاصلهزمانی کوتاهی به بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران منتقل شود.»
سردار جلالی در خصوص مقابله با تهدیدات بیولوژیک اظهار داشت: «در این رابطه چند حوزه وجود دارد؛ اولین مورد تعاملات بینالمللی است در مرزها و فرودگاههای بینالمللی است که موضوعی جدی است و ما نیز در حال آمادهسازی دستورالعملی هستیم که قرارگاههای مجازی در هر استانی شکل بگیرد، دوم اینکه هر استان باید وضعیت خود را نسبت به تهدیدات شناسایی کند، برخی از استانها استانهای درجه 1 در حوزه محصولات و تهدیدات زیستی هستند، چون در حوزه تولید پروتئین کار میکنند، سوم اینکه باید سازوکارپدافند زیستی لازم به وجود آمده و پیگیری شود.» سردار جلالی در ادامه با ذکر مثالهایی گزارش اجمالی از کارهای صورت گرفته و برنامههای پیشرو را ادامه داد: «در سال گذشته با تحولی که در تهدیدات ایجاد شده برای کشور از سوی دشمنان ایجاد شد، تشکیل هیات اندیشهورزی در حوزه پدافند را آغاز کردیم. حال با تشکیل این هیات اندیشهورز میتوان امسال مطالبات متفاوتی را در حوزه پدافند دنبال کرد. امیدواریم با ایجاد ساختار مناسب راهی برای طراحی ایده و تولید نظریههای مناسب در پدافند زیستی کشور دست یابیم. سوالات اساسی در حوزه پدافند زیستی در کشور مطرح است با تبدیل این سوالات به پروژههای مختلف از توان علمی کشور برای تولید مفاهیم و تعاریف این حوزه استفاده خواهیم کرد. در حال حاضر حرکت امسال بر مبنای اسناد قبلی است. به منظور ارتقا و اصلاح این اسناد نیز از دستگاههای ذیربط استفاده شده است. این اقدامات در حال پیگیری است. از طرفی برای دستیابی به اهداف سند نیز این منظور استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور برای تحقق اهداف ذکر شده در این سند استفاده میکنیم.» به نظر میرسد که مبانی علمی حوزه زیستی قویتر از سایر بخشهایی که در پدافند غیرعامل مورد رصد قرار میگیرد، باشد. بنابراین ما اگر بتوانیم از نخبگان علمی به درستی استفاده کنیم خیلی از پاسخ سوالات را میتوانیم داشته باشیم. وی در خصوص حوزه تهدید دیگر و اهمیت آن در حوزه زیستی عنوان داشت: «حوزه سوم حوزه اقتصاد است که مقام معظم رهبری برداشتشان این است که این حوزه، حوزه اصلی است، یعنی اولویت یکم، در این زمینه اولویت زیستی حفظ امنیت و پایداری سفره مردم است، یا همان سبد کالای مصرفی، این باید از مرحله تولید یعنی کاشت و کمی قبلتر حتی بذر هم مورد توجه جدی قرار گیرد تا مرحله توزیع و مصرف حمایت بشود به شکلی که اثر تهدید اقتصادی مستقیم در سفره مردم اتفاق نیفتد، ماموریت جدی ما در این حوزه حمایت از حوزه معیشت مردم در بحث اقتصاد است.»

 

خوانده شده 1192 بار اصلاح شده شنبه, 12 اسفند 1396 07:39

لینک خبر:برای ارسال نظر لطفا وارد سایت شوید

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top