انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

تهدیدات زیستی کشاورزی-راهبرد دولت آمریکا در رویارویی با تهدید

عنوان : تهدیدات زیستی کشاورزی-راهبرد دولت آمریکا در رویارویی با تهدید

نویسنده: هنری اس.پارکر

ترجمه و تلخیص: محمدرضا جعفری زاده

خوانده شده 186 بار اصلاح شده جمعه, 05 بهمن 1397 14:32

لینک خبر:برای ارسال نظر لطفا وارد سایت شوید

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top