انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

عنوان : راهکارهای رویارویی با تهدیدات زیستی کشاورزی

نویسندگان : بروس آلبرتز، ویلیام ای. ولف، هاروی وی.فینبرک

مترجمین : محمدمصطفی شاهی فردوس، محمدحسین فلاح مهرآبادی، علی برهانی کیا، صادق جعفرنژاد، حبیب الله حاجی عبدالوهاب

عنوان : تهدیدات زیستی کشاورزی-راهبرد دولت آمریکا در رویارویی با تهدید

نویسنده: هنری اس.پارکر

ترجمه و تلخیص: محمدرضا جعفری زاده

عنوان : تهدید زیستی، دومنیوی دیگر علیه محصولات کشاورزی ؛

نویسنده: لیندا بی.کاتز؛

مترجمین : سید نصر نوربخش ، محمدرضا روزبهانی ، شهرام احمدی ، منصور حبیبی

عنوان : تهدید زیستی و سلامت غذایی ؛

نویسندگان : راسکو - بلدسو؛

مترجمین : محمدحسین فلاح مهرآبادی ، محمدمصطفی شاهی فردوس، علی برهانی کیا

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top