انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

عنوان : تهدید زیستی و سلامت غذایی ؛

نویسندگان : راسکو - بلدسو؛

مترجمین : محمدحسین فلاح مهرآبادی ، محمدمصطفی شاهی فردوس، علی برهانی کیا

نشریه قرارگاه پدافند زیستی کشور (شفا) 

هر سال که می‌گذرد سخت‌تر می‌شود. ویروس آنفلوانزا، هر سال با چهره‎ای متفاوت پایش را به خانه‌های ما باز می‌کند و هر سال قربانیان بیشتری را در گوشه‌وکنار جهان به کام مرگ می‌فرستد. بیماری که شاید تا همین چند سال پیش، تنها آزاردهنده و گاه مایه مختل شدن چند روز از زندگی به نظر می‌رسید، در سال‌های اخیر چهره‌اش را به‌عنوان یکی از بیماری‌های کشنده فصلی نشان داده و گرچه جان همه مبتلایانش را نمی‌گیرد، اما گاه مشکلات جدی را با آمدنش به همراه می‌آورد.

نشریه قرارگاه پدافند زیستی کشور (شفا) 

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top