انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

 

 هر ساله در ماه فوریه، همایشی به نام «کنفرانس امنیتی مونیخ» (Munich Security Conference)  در آلمان برگزار می‌شود و کارشناسان و صاحب‌نظران به ارائه دیدگاه‌ها، رایزنی و دیدار با یکدیگر می‌پردازند. امسال «بیل گیتس» یکی از سخنرانان اصلی این برنامه است و در ادامه می‌توانید خلاصه‌ای از دیدگاه‌های او را مطالعه نمایید.

طی روزهای اخیر شیوع بیماری ویروسی زیکا (Zika disease)، یک فلاوی ویروسی   (flavivirus) که توسط پشههای جنس Aedes منتقل میشود باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی و کشورهای آمریکای جنوبی شده است. اولین بار این بیماری در برزیل اوایل 2015 میلادی گزارش شد و اوایل امسال شیوع سریع میکروسفالی (کوچک شدن سر در نوزادان) در مناطق آلوده خبرها را به خود مشغول داشت و مطالعه بر تاثیر انتقال ویروس زیکا به مادران باردار و کوچک ماندن سر نوزادان ادامه دارد و حفاظت مادران باردار از نیش پشههای آلوده با داشتن پوشش مناسب، استفاده از تور در ورودیهای منازل، مبارزه شیمیایی با پشهها، نابودی مردابها و مخازن آب بهعنوان محل زندگی لارو پشه مدنظر قرار گرفته است. طی سپتامبر 2015 گزارشها از برزیل افزایش سریع کوچکماندگی سر نوزادان در مناطق آلوده در مقایسه با آمار قبلی (نیم فرد در هر 10 هزار فرد) را نشان داد. در ماه نوامبر این تعداد به سرعت بیشتری دست پیدا کرد و ارتباط احتمالی ویروس زیکا طی دوره بارداری مادران با میکروسفالی نوزادان در سایت وزارت بهداشت برزیل منعکس شد و گزارشها از وجود RNA  ویروس زیکا توسط (reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR در نمونههای مایع آمنیون دو خانم باردار و سونوگرافی قبل از تولد مبنی بر میکروسفالی نوزادان و جداسازی RNA ویروس زیکا از بافتهای بدن بهخصوص مغز نوزادان مبتلا به میکروسفالی که در بدو تولد مرده بودند، احتمال این ارتباط را قوت بخشید.  

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top