انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

گزارش از مراسم روز جهانی غذا

  مهدیه آقازمانی: رژیم غذایی ایرانیها تغییر کرده و این تغییر هر روز تعداد بیشتری از افراد را مبتلا میکند؛ صحبت از همان فستفودها و غذاهای پرچرب و خوشنمکی است که هر روز جزو سبد غذاییمان است و با آنها انرژی روزانهمان را دریافت میکنیم و بعد هم تحرک نداریم. تازه خیلیها بعد از غذا سیگار هم میکشند یا دسرهای شیرین و چرب را نیز جزو برنامه غذایی و تفریحی خود قرار دادهاند. این شیوه زندگی به نوعی در حال گسترش است و کسی به این موضوع فکر نمیکند که به مرور زمان بسیاری از بیماریها مانند دیابت، سکته و فشار خون بالا در جوانان در حال افزایش است. البته این مساله فقط مختص کشور ما نیست و در بسیاری از جوامع صنعتی و در حال توسعه نیز شیوه زندگی مردم تغییر کرده و آنها را از سلامت دور کرده است. امسال سازمان بهداشت جهانی با انتخاب شعار «آب و هوا تغییر کرده، پس تغذیه و کشاورزی نیز باید تغییر کند»، برای روز جهانی غذا، در نظر دارد، توجه کشورها را به اهمیت الگوی غذایی سالم و بهداشتی بیشتر جلب کند اما آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ در روز جهانی غذا، کارگروه سلامت امنیت غذایی استان تهران در دانشگاه علومپزشکی تهران جلسه تشکیل داد و معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران، نمایندگان دانشگاههای علومپزشکی و اعضای این کارگروه با صرف صبحانه سالم به بررسی مصوبات این کارگروه پرداختند. مصوبات مهمی که در این جلسه کاری مطرح شد، مربوط به پیشگیری از عرضه سموم و آفتکشهای غیرمجاز و وضعیت سلامت آبهای معدنی و بار بیماریها در کشور بود و در پایان مسوولان دانشگاه علومپزشکی تهران همراه نمایندگان سازمان غذا و دارو و استانداری تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

راساس مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی مقرر شده طی مدت یک سال از ابلاغ این مصوبه، سازمان حفاظت نباتات نسبت به طراحی، تصویب و استقرار نظام تولید واردات و توزیع سم به مراکز فروش مجاز اقدام کند، به نحوی که فروش و عرضه انواع سموم در این شبکه و تحتنظر محققان انجام شود. دکتر احمد جنیدی، معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی ایران این بحث را مطرح کرد که در همین زمینه نماینده وزارت جهاد کشاورزی از طراحی سامانهای به این منظور خبر داد و افزود: «البته بهدلیل برخی از مشکلات در حال حاضر این سامانه مورد استفاده قرار نمیگیرد، اما پیگیر هستیم تا با رفع مشکلات بتوانیم این امر مهم را محقق کنیم. در حقیقت، با اجرای این مصوبه، مشخص خواهد شد که ورود شیشههای حاوی سم از مبادی مجاز بوده یا نه؟»
1. چرا آبهای معدنی رتبهبندی نشدند؟
دکتر جنیدی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع آبهای معدنی اشاره کرد: «وزارت بهداشت، مکلف است طی 3 ماه، تمام آبهای معدنی و آشامیدنی را برای آگاهی مردم از نظر مرغوبیت طبقهبندی کند، اما با گذشت 3 ماه از مصوبه هنوز در حوزه استان تهران شاهد رتبهبندی آبهای معدنی و آشامیدنی نیستیم. البته اگر آب معدنی مشکل داشته باشد، با تولیدکننده آن برخورد میشود اما آبهای مورد تایید باید دارای رتبهبندی باشند.»

2. آب و سبزی تهران سالم است؟
آب سالم آبی است که با مصرف کوتاهمدت یا بلندمدت موجب بیماری نشود و طعم، بو و رنگ نداشته باشد. آب تهران از نظر سلامت کاملا سالم است و نظارت دقیقی روی آن انجام میشود. این نظارت شامل همه مناطق تهران است بنابراین شهروندان میتوانند با خیال راحت از آب شرب استفاده کنند. دکتر محمد شریعتی، معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی تهران در خصوص سلامت آب تهران با بیان توضیح بالا ادامه داد: «برخی چاههای تهران نیترات بالایی دارند. بر همین اساس شرکت آب و فاضلاب این چاهها را رتبهبندی کرده تا در صورت نیاز به استفاده از آب آنها ابتدا از چاههایی استفاده شود که نیترات کمتری دارند. البته آب چاهها با آب سدها مخلوط میشود تا نیترات آنها به حد مجاز برسد.» دکتر شریعتی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «سلامت» مبنی بر اینکه بالاخره تکلیف مزارعی که میوه و سبزیها را با آب فاضلاب آبیاری میکنند چه شد، گفت: «اگر زمینی با فاضلاب آبیاری شود، شناسایی و پس از گرفتن دستور قضایی، امحا خواهد شد. در حال حاضر با توجه به نظارتهای کارشناسان ما، سبزیهایی که کشت میشوند، سالماند، اما شهروندان برای اطمینان بیشتر، مراحل چهارگانه شستوشوی سبزیجات بهویژه سبزیجاتی که به صورت خام مصرف میشوند را رعایت کنند.»

3. روغنهای پالم درجهبندی دارند؟
موضوع دیگری که در این نشست خبری مطرح شد، مربوط به روغن پالم بود که این روزها دوباره بحث بر سر واردات آن دوباره داغ شده است.
دکتر منان حاجیمحمودی، معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی تهران توضیحات کاملتری در مورد روغن پالم ارائه کرد: «روغن پالم انواع مختلفی دارد و در گروههای خوب تا بد درجهبندی میشود. آمارها نشان میداد واردات روغن پالم در کشور در چند سال اخیر رو به افزایش بود، بهطوری که جایگزین سایر روغنهای مفید میشد که این موضوع به نوعی تقلب تجاری و سلامت محسوب میشود. وزارت بهداشت در خصوص روغن پالم دنبال شفافیت موضوع بود، بهطوری که باید طبق برچسب نصب شده در محصول، استفاده یا عدم استفاده از روغن پالم مشخص میشد. بر همین اساس در برخی از صنایع محدودیتهایی برای استفاده از این روغن وضع شد.»
معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی تهران با تاکید بر اینکه، روغن پالم در صنایعی مانند روغن، شکلات، کیک و کلوچه بیشترین مصرف را داشت، ادامه داد: «روغن پالم در صنایع لبنیات نیز استفاده میشود که کنترل شدیدی روی آن انجام گرفت و محدودیتها و سقفهایی تعیین شد.»

4. ذرت تراریخته سالم را چطور بشناسیم؟
با وجود حجم بالای محصولات تراریختهای مانند ذرت در بازار مردم چگونه میتوانند بفهمند، کدام محصول تراریخته سالم و کدام ناسالم است؟ دکتر منان حاجیمحمودی، معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی تهران در پاسخ به این سوال «سلامت» توضیح داد: «در بیشتر کشورهای دنیا از محصولات تراریخته استفاده میشود و واردات این محصولات به کشور ایران نیز منوط به تشخیص سازمان غذا و دارو است، بهطوری که محصول در صورت تایید این سازمان، اجازه ورود به کشور را پیدا میکند. فروشگاههای معتبر در خصوص عرضه محصولات تراریخته تحت کنترل بازرسان وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو هستند، اما هنوز برچسب اصالت اجباری نشده و مردم باید نسبت به سلامتشان حساس باشند و محصولات تراریخته را از فروشگاههای زنجیرهای معتبر بخرند.» در انتهای این جلسه، تفاهمنامهای میان رئیس آموزش و پرورش شهرستان تهران، معاونت اجتماعی-سیاسی استانداری و معاونت غذا و دارو امضا شد تا براساس آن وظایف 3 دانشگاه علومپزشکی مستقر در استان تهران در حوزه آموزش و پژوهش بهویژه در کنترل بیماریهای غیرواگیر مشخص و گامهای موثری برای ارتقای دانش و آگاهی دانشآموزان در مدارس برداشته شود.

5. هفتاد  درصد مرگها،   به علت بیماریهای غیرواگیر
دکترعلی گلمحمدی، رئیس گروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علومپزشکی ایران، در ادامه این برنامه سند کنترل بیماریهای غیرواگیر در استان تهران را مورد بررسی قرار داد و در مورد شاخصهای بیماریها در ایران اینگونه توضیح داد: «در سال 2010 میلادی در کشورمان 4/70 درصد کل مرگ و میرها ناشی از بیماریهای غیرواگیر بوده و تنها 4/14 درصد مرگ و میرها مربوط به بیماریهای واگیر و 15 درصد مربوط به حوادث گزارش شده است. 5/17 میلیون مرگ در کشور به علت بیماریهای قلبی و 8 میلیون بهدلیل سرطان بوده است.  اولین علت مرگ مردان و زنان کشور بیماریهای قلبی-عروقی است که تغذیه در آن نقش اساسی دارد. علاوه بر این، 44/6 درصد مردم کمتحرکاند، 8/14 درصد فشار خون بالا دارند، 7/64 درصد هنگام طبخ غذا از روغن جامد استفاده میکنند و 56 درصد افراد 45 تا 64 ساله کشور حداقل 3 عامل از عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر را دارند.»

 

خوانده شده 1121 بار اصلاح شده پنج شنبه, 28 دی 1396 07:39

لینک خبر:برای ارسال نظر لطفا وارد سایت شوید

انجمن علمی پدافند زیستی کشور و انجمن علمی پدافند
غیر عامل در نظام سلامت

تصاویر

Top